Ψυχολόγος Online - Διαδικτυακές Συνεδρίες

Πληροφορίες για την Online Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική
Online ψυχολόγος Online συνεδρίες Therapy Spot

Ψυχολόγος Online ή αλλιώς Διαδικτυακή Συμβουλευτική ή Online Ψυχοθεραπεία είναι η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω του διαδικτύου. Όλο και περισσότερες έρευνες που μελετούν την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής ψυχοθεραπείας ενισχύουν τη θέση ότι η διαδικτυακή συμβουλευτική μπορεί να προσφέρει ικανοποιητικά θεραπευτικά αποτελέσματα, συχνά ισάξια με αυτά του παραδοσιακού δια ζώσης πλαισίου.

Οι Διαδικτυακές Συνεδρίες είναι ένας σύγχρονος τρόπος ψυχοθεραπείας που απαντά στις ανάγκες της εποχής και αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι online συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως μέσω βιντεο-συσκέψεων (ψυχοθεραπεία μέσω Skype) και μπορούν να αποτελέσουν μια ωφέλιμη εναλλακτική όταν δεν είναι εφικτή η δια ζώσης θεραπεία.

Οι διαδικτυακές συνεδρίες μπορούν να εφαρμοστούν σε συνδυασμό με την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο ψυχοθεραπεία ή και να την αντικαταστήσουν πλήρως σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι ανάγκες της εποχής και τα σύγχρονα δεδομένα (απαιτητικοί ρυθμοί ζωής, Covid-19, lockdowns, εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση κ.α.) φαίνεται να οδηγούν σε μια συνεχή αύξηση του αριθμό των θεραπευόμενων που χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή συμβουλευτική προτιμώντας την σε σχέση με τις παραδοσιακές επισκέψεις στο γραφείο του ψυχολόγου.

Η εξ’ αποστάσεως ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να λάβει την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη και να διαχειριστεί τα θέματα που τον απασχολούν. Μέσω του διαδικτύου (Skype) μικραίνουμε τις αποστάσεις και συν-δημιουργούμε έναν ασφαλή θεραπευτικό χώρο για μοίρασμα, ενσυναίσθηση και προσωπική ανάπτυξη.

Η Διαδικτυακή Συμβουλευτική είναι μια εμπιστευτική διαδικασία ανάμεσα στην ψυχολόγο και τον πελάτη, κατά την οποία η ψυχολόγος προσφέρει τις επιστημονικές της υπηρεσίες, βάσει των σπουδών και των ειδικών της γνώσεων.

Συστήνεται ο ενδιαφερόμενος για τις Online Συνεδρίες να διαβάσει προσεκτικά τα ενημερωτικά κείμενα για να λάβει γνώση για την διαδικασία, τα οφέλη και τα μειονεκτήματα. Ο θεραπευόμενος μελετά επίσης τις πληροφορίες για την ψυχολόγο, την αξιολογεί και συμφωνεί στο να λάβει υπηρεσίες Διαδικτυακής Συμβουλευτικής.

Η Διαδικτυακή Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική χρειάζεται την ίδια δέσμευση και ενεργό συμμετοχή του θεραπευόμενου όσο και η συμβατική (δια ζώσης) θεραπεία και διέπεται από τους ίδιους κανόνες δεοντολογίας.

Η Διαδικτυακή Συμβουλευτική δεν ενδείκνυται για ανθρώπους με αυτοκτονικές τάσεις ή βαριά ψυχοπαθολογία οι οποίοι μπορούν να βοηθηθούν πολύ περισσότερο από τη συμβατική μορφή ψυχοθεραπείας.

Οι online συνεδρίες απευθύνονται:

  • σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στο γραφείο του θεραπευτή είτε λόγω απόστασης, είτε λόγω κινητικών δυσκολιών ή προβλημάτων υγείας
  • σε κατοίκους επαρχιακών πόλεων ή χωριών που είτε δεν διαθέτουν είτε δεν επιθυμούν να συνεργαστούν για λόγους ιδιωτικότητας με κάποιον ψυχολόγο της περιοχής τους
  • σε ανθρώπους που διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να λαμβάνουν θεραπεία στη μητρική τους γλώσσα
  • σε άτομα με απαιτητικούς ρυθμούς ζωής που λόγω έλλειψης χρόνου ή συχνών μετακινήσεων προτιμούν τη διαδικτυακή συνεργασία με ψυχολόγο
  • σε ανθρώπους που λόγω ειδικών συνθηκών (Covid-19, ευπαθείς ομάδες, lockdowns) αισθάνονται πιο ασφαλείς να λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη μέσω διαδικτύου
  • σε άτομα που επιθυμούν να δοκιμάσουν και να δουν πώς λειτουργεί η θεραπευτική διαδικασία μέσα από το οικείο περιβάλλον του σπιτιού τους.

Η online ψυχοθεραπεία μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά ανθρώπους που βιώνουν δυσκολίες όπως:

Οι διαδικτυακές συνεδρίες μπορούν ακόμα να βοηθήσουν το θεραπευόμενο να βελτιώσει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, τον τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους, και να καλλιεργήσει την αυτογνωσία και την προσωπική του ανάπτυξη.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η συμβατική πρόσωπο με πρόσωπο θεραπευτική διαδικασία εξακολουθεί να έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα καθώς μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για τον θεραπευόμενο στην ολότητά του και βοηθά να χτίσουμε μια πιο άμεση θεραπευτική σχέση. Γι’ αυτό και στην περίπτωση που κάποιος θεραπευόμενος έχει επιλέξει αποκλειστικά αυτόν τον τρόπο για την διεξαγωγή της θεραπείας, συνηθίζεται να του/ της ζητάμε να έρθει για μια τουλάχιστον δια ζώσης συνεδρία, όποτε υπάρχει αυτή η δυνατότητα.

Ωστόσο, όταν για διάφορους λόγους η αμεσότητα αυτή δεν είναι εφικτή, θεραπευτής και θεραπευόμενος καλούμαστε να προσαρμοστούμε δημιουργικά και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν: η διαδικτυακή θεραπεία είναι σαφώς καλύτερη επιλογή από την καθόλου θεραπεία.

Το μόνο που απαιτείται είναι ένας υπολογιστής, μια καλή σύνδεση internet, μια web camera κι ένας ήσυχος χώρος. Χρειάζεται επίσης ο θεραπευόμενος να καθορίσει κατά τέτοιο τρόπο το χώρο και το χρόνο του ώστε να μην υπάρχουν άλλοι στον ίδιο χώρο κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Οι online συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσω του προγράμματος Skype.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Skype δωρεάν και στη συνέχεια, αφού επικοινωνήσετε μαζί μας για να κλείσουμε το πρώτο ραντεβού, θα σας δώσουμε τις υπόλοιπες πληροφορίες.

Η πρώτη συνεδρία παρέχεται δωρεάν και έχει χαρακτήρα γνωριμίας προκειμένου θεραπευτής και θεραπευόμενος να μάθουν κάποια πράγματα ο ένας για τον άλλο, να αποφασιστεί αν θα ήταν γόνιμο να συνεργαστούν με αυτό τον τρόπο και να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της διαδικτυακής συνεδρίας.

Κατά τη συνάντηση αυτή έχετε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε πιο αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους αναζητάτε ψυχολογική υποστήριξη και να λύσετε τυχόν απορίες σχετικά με εμάς, τη θεραπευτική διαδικασία που ακολουθούμε και το πώς μπορείτε να ωφεληθείτε από’ αυτήν.

Οι επόμενες Διαδικτυακές Συνεδρίες προπληρώνονται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού σας αποστέλλεται μέσω e-mail.

Μετά την κατάθεση των χρημάτων, στέλνετε την απόδειξη της κατάθεσής σας στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο ( [email protected] ) προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κράτησης της συνεδρίας και να σας στείλουμε ένα mail επιβεβαίωσης. Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει.

Η διαδικασία της Online Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής διέπεται, όπως και η συμβατική πρόσωπο με πρόσωπο, συνεδρία, από τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.

Όσα μοιράζεστε μαζί μας κατά τη διάρκεια της θεραπείας είναι εμπιστευτικά και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Ο ψυχολόγος δεσμεύεται από το απόρρητο και την δεοντολογία του επαγγέλματος του. Το απόρρητο μπορεί να αρθεί μόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

Τα στοιχεία επικοινωνίας που δίνονται κατά την διαδικασία της Διαδικτυακής Συνεδρίας, θα χρησιμοποιούνται μόνο για την έκδοση της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, η οποία θα αποστέλλεται στην διεύθυνση που έχει υποδειχθεί από τον πελάτη.

Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου από τρίτους με υπαιτιότητα του θεραπευόμενου ή παρέμβαση από hackers ή internet providers ή από αποστολή των μηνυμάτων σε λανθασμένη διεύθυνση, η ψυχολόγος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Για κάθε ψευδή δήλωση του θεραπευόμενου δεν ευθύνεται η ψυχολόγος.