Συμβουλευτική Φοιτητών

Ψυχολογική υποστήριξη για φοιτητές και μεταεφήβους

Συμβουλευτική φοιτητών Ψυχολόγος Αθήνα Νέο Ηράκλειο Online Therapy Spot

"Πρέπει να βρεις τ' όνειρό σου, μετά ο δρόμος γίνεται εύκολος"

Το πέρασμα στα φοιτητικά χρόνια αποτελεί μια σημαντική και συχνά πολύπλοκη μετάβαση στη ζωή ενός ατόμου. Ο νεαρός άνθρωπος, όντας στο μεταίχμιο εφηβείας και ενηλικίωσης, έχει να διαχειριστεί τις αναπτυξιακές, ακαδημαϊκές και κοινωνικές προκλήσεις που συνοδεύουν τη φάση αυτή και να περάσει σε ένα νέο κεφάλαιο.

Μια πρόσθετη ιδιαιτερότητα είναι ότι για αρκετούς φοιτητές και φοιτήτριες το διάστημα αυτό είναι η πρώτη φορά που αποχωρίζονται το οικογενειακό και οικείο περιβάλλον τους. Είναι επίσης σημαντικό ότι στη μεταβατική αυτή φάση του νέου ανθρώπου προς την αυτονομία, συνήθως υπάρχει ακόμα κάποιος βαθμός οικονομικής εξάρτησης από την οικογένεια.

Ο φοιτητής/ η φοιτήτρια λοιπόν, με τη μετάβασή του σε ένα καινούργιο κεφάλαιο της ζωής, σε μια νέα πόλη ή και χώρα, καλείται να αφομοιώσει μια πληθώρα νέων δεδομένων και λίγο ή πολύ να ανακαλύψει έναν καινούριο τρόπο να υπάρχει.

Το πέρασμα στη φοιτητική ζωή άλλοτε είναι πιο ομαλό και άλλοτε συνοδεύεται από κάποιες δυσκολίες προσαρμογής στη νέα συνθήκη και το περιβάλλον. Τέτοιες δυσκολίες μπορεί να εκδηλώνονται ως:

  • συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης
  • ντροπαλότητα, χαμηλή αυτοεκτίμηση
  • αίσθημα μοναξιάς και απομόνωσης
  • έλλειψη ενδιαφέροντος
  • θέματα εμπιστοσύνης και διαπροσωπικές δυσκολίες (πχ. με φίλους, συμφοιτητές, οικογένεια, σύντροφο)
  • δυσκολίες στη διαχείριση χρόνου και στη μελέτη
  • άγχος εξετάσεων, ακαδημαϊκές δυσκολίες, κ.α.

Η ψυχολογική συμβουλευτική φοιτητών μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά το νέο άνθρωπο να ελαφρύνει το βαρύ φορτίο της μετάβασης και να λάβει ουσιαστική στήριξη.

Οι ατομικές συνεδρίες έχουν διάρκεια 50’ και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. 

Μέσω της συνεργασίας με την ψυχολόγο, η φοιτήτρια/ ο φοιτητής μπορεί να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα αυτογνωσίας, αυτοφροντίδας και προσωπικών ορίων. Μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης και αποδοχής, υποστηρίζεται να αναγνωρίσει τις ποιότητες και τα εφόδια που διαθέτει, καλλιεργώντας έτσι την αυτοεκτίμηση και την εμπιστοσύνη στον εαυτό και τις δυνατότητές του. Παράλληλα, μπορεί να βελτιώσει τις κοινωνικές δεξιότητες, την ποιότητα της επαφής με τους άλλους, τους τρόπους που αναγνωρίζει και ικανοποιεί τις ανάγκες του/της.

Σ’ αυτή την εύπλαστη ακόμα περίοδο, το άτομο υποστηρίζεται έτσι ώστε να θέσει με επιτυχία τις βάσεις για μια ζωή με αυτογνωσία, απόλαυση, και νόημα.